การประชุม ผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายศุภชัย ไชยมงคล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายเสน่ห์ จำปาแก้ว รองนายกเทศมนตรี นายวุฒิชัย ไข่แก้ว รองปลัดเทศบาล นายสุภวิช นิรมลพานิช ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนางทิพย์รวี สมบัติปัญญ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม