งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 (การประกวดนางนพมาศ)

ประมวลภาพ “การประกวดนางนพมาศ (ธิดานกยูง)” งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566(การแข่งขันกีฬาเปตอง)

ประมวลภาพ “การแข่งขันกีฬาเปตอง” งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566 (การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก)

ประมวลภาพ “การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก” งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566 (การประกวดโคมลอย)

ประมวลภาพ “การประกวดโคมลอย” งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมตั้งธรรมหลวง “เทศน์มหาชาติ” โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำ มอบหมายให้นายศุภชัย ไชยมงคล นายสมศักดิ์ ไชยมงคล รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนตำบลห้วยข้าวก่ำ ร่วมกิจกรรมตั้งธรรมหลวง “เทศน์มหาชาติ” โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ วัดในเขตเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ จำนวน 7 วัด ได้แก่

1. วัดห้วยข้าวก่ำ

2. วัดสันป่าสัก

3. วัดสันป่าก้าว

4. วัดกู่ไก่แก้ว

5. วัดกู่ผางลาง

6. วัดกิ่วแก้ว

7. วัดพระธาตุศรีรัตนสุดาราม

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (ครั้ง​ที่ 3 โซน​ 2 : หมู่ที่ 4, 6 , 7 , 8, 9 และ 11)

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่​ 8.30 น.- 16:30 น. นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรี ตำบลห้วยข้าวก่ำ และ​เจ้าหน้าที่​กองสาธารณสุข​ฯ​ ร่วมมือร่วมใจ​กับ​คณะผู้บริหารเทศบาล/สมาชิก​สภา​เทศบาลตำบล​ห้วยข้าวก่ำ​/กำนัน​/ผู้ใหญ่บ้าน​ เข้าร่วมเปิดโรงเรียน​ผู้สูงอายุ​ ในโครงการ​ส่งเสริม​พัฒนา​ศักยภาพ​ดูแล​ผู้สูงอายุ ประจำปี​งบ​ประมาณ พ.ศ. 2566​ ครั้ง​ที่ 3 โซนที่ 2 หม​ู่​ที่ 4,6,7,8,9,11

โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ และได้ดำเนินกิจกรรส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยมีท่านวิทยากร อาจารย์ประเสริฐ มหามิตร สอน และ workshop การทำตุง (ล้านนา หรือธง) ณ วัดกู่ผางลาง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 3 โซน 1 : หมู่ 1, 2 ,3 ,5,10 ,12)

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่​ 8.30 น.- 16:30 น. นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรี ตำบลห้วยข้าวก่ำ และ​เจ้าหน้าที่​กองสาธารณสุข​ฯ​ ร่วมมือร่วมใจ​กับ​คณะผู้บริหารเทศบาล/สมาชิก​สภา​เทศบาลตำบล​ห้วยข้าวก่ำ​/กำนัน​/ผู้ใหญ่บ้าน​ เข้าร่วมเปิดโรงเรียน​ผู้สูงอายุ​ ในโครงการ​ส่งเสริม​พัฒนา​ศักยภาพ​ดูแล​ผู้สูงอายุ ประจำปี​งบ​ประมาณ พ.ศ. 2566​ ครั้ง​ที่ 3 ณ วัดสันป่าสัก​ หม​ู่​ 1,2,3,5,10,12

โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ และได้ดำเนินกิจกรรส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยมีท่านวิทยากร อาจารย์ประเสริฐ มหามิตร สอน และ workshop การทำตุง (ล้านนา หรือธง)

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (ครั้ง​ที่ 2 โซน​ 2 : หมู่ที่ 4, 6 , 7 , 8, 9 และ 11)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเปิดโรงเรียน​ผู้สูงอายุ​ ในโครงการ​ส่งเสริม​พัฒนา​ศักยภาพ​ดูแล​ผู้สูงอายุ ประจำปี​งบ ​2566​ ครั้ง​ที่ 2 โซน​ 2 : หมู่ที่ 4, 6 , 7 , 8, 9 และ 11

โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ และได้ดำเนิน กิจกรรมพัฒนาทางจิตใจ” จาก พระมหาจิตรการก์ อภิปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสถาน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ณ. วัดกู่ผางลาง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (ครั้ง​ที่ 2 โซน​ 1 : หมู่ที่ 1, 2 , 3 , 5, 10 และ 12)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเปิดโรงเรียน​ผู้สูงอายุ​ ในโครงการ​ส่งเสริม​พัฒนา​ศักยภาพ​ดูแล​ผู้สูงอายุ ประจำปี​งบ ​2566​ ครั้ง​ที่ 2 โซน​ 1 : หมู่ที่ 1, 2 , 3 , 5, 10 และ 12

โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ และได้ดำเนิน กิจกรรมพัฒนาทางจิตใจ” จาก พระมหาจิตรการก์ อภิปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสถาน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ณ. วัดสันป่าสัก​ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา