บัณฑิตน้อย” ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 4 เมษายน 2566 นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำ มอบหมายให้นายวุฒิชัย ไข่แก้ว รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร “บัณฑิตน้อย” ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ผู้อำนวยการกองศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะครู กองการศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566

FilePlan_09032566

การประชุม ผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายศุภชัย ไชยมงคล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายเสน่ห์ จำปาแก้ว รองนายกเทศมนตรี นายวุฒิชัย ไข่แก้ว รองปลัดเทศบาล นายสุภวิช นิรมลพานิช ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนางทิพย์รวี สมบัติปัญญ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม

หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดกู่ไก่แก้ว ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน โดยมีนายพิเชษฐ์ โนศรี ปลัดเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เป็นประธานในพิธี

ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. บ้านสันป่าก้าว หมู่ที่ 3 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำ ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. บ้านสันป่าก้าว หมู่ที่ 3 อำเภอจุน
จังหวัดพะเยา

จัดทำแนวกันไฟ ณ วัดพระธาตุศรีรัตนสุดาราม (ข่วงนกยูงบ้านกิ่วแก้ว) หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายวุฒิชัย ไข่แก้ว รองปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ร่วมกับผู้แทนหมู่บ้านเขตพื้นที่ตำบลห้วยข้าวก่ำ ทั้ง 12 หมู่บ้าน และจนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ(ป่าแม่จุน) ดำเนินกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ณ วัดพระธาตุศรีรัตนสุดาราม (ข่วงนกยูงบ้านกิ่วแก้ว) หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

​นายสิทธิชัย​ มุ่งดี​ ผู้อำนวยการ​ส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย ปรึกษาข้อราชการแนวทางการจัดการขยะ​มูลฝอย​ ในพื้นที่เขตตำบลห้วยข้าวก่ำ

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์​ 2566 ​นายสิทธิชัย​ มุ่งดี​ ผู้อำนวยการ​ส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย​ สำนักงาน​สิ่งแวดล้อม​และควบคุมมลพิษ​ที่​ 2​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​ และผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ​และ​สิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา​ ติดต่อราชการกับ​ นายเฉลิมพล​ ​เอกพุทธา​ ผู้​อำนวยการ​สาธารณสุข​ฯ เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ​ เพื่อปรึกษาข้อราชการแนวทางการจัดการขยะ​มูลฝอย​ ในพื้นที่เขตตำบลห้วยข้าวก่ำ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้ และขยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย เทศบาลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้ และขยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย เทศบาลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา