ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา

ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านไชยสถาน (สายสวนทนายเต่า)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านไชยสถาน

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านไชยสถาน (สายสวนทนายเต่า) ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย