ประกาศเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าก้าว ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านก้าวนคร

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าก้าว

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานป่าสุสาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานป่าสุสาน บ้านร่องหาด หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงฌาปนสถาน บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานป่าสุสาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานป่าสุสาน บ้านร่องหาด หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา