กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ประจำปี 2567

ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปีพ.ศ. 2567 โดยมีนายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำ เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะกู่ผางลาง ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา