งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 (การประกวดนางนพมาศ)

ประมวลภาพ “การประกวดนางนพมาศ (ธิดานกยูง)” งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566(การแข่งขันกีฬาเปตอง)

ประมวลภาพ “การแข่งขันกีฬาเปตอง” งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566 (การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก)

ประมวลภาพ “การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก” งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566 (การประกวดโคมลอย)

ประมวลภาพ “การประกวดโคมลอย” งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมตั้งธรรมหลวง “เทศน์มหาชาติ” โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำ มอบหมายให้นายศุภชัย ไชยมงคล นายสมศักดิ์ ไชยมงคล รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนตำบลห้วยข้าวก่ำ ร่วมกิจกรรมตั้งธรรมหลวง “เทศน์มหาชาติ” โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ วัดในเขตเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ จำนวน 7 วัด ได้แก่

1. วัดห้วยข้าวก่ำ

2. วัดสันป่าสัก

3. วัดสันป่าก้าว

4. วัดกู่ไก่แก้ว

5. วัดกู่ผางลาง

6. วัดกิ่วแก้ว

7. วัดพระธาตุศรีรัตนสุดาราม

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน

ขอเชิญร่วม ตอบแบบสำรวจ “การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย”

ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี 2566ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนสาธารณะกู่ผางลาง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เชิญร่วมกันอนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป