ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี 2566ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนสาธารณะกู่ผางลาง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เชิญร่วมกันอนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป