ประกาศเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ฯ

เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี 2567