ประกาศเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าก้าว ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา