ประกาศเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เรื่อง ประกาศคะแนนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการชำระภาษีฯ

เรื่อง ประกาศคะแนนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565