โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1 โซนที่ 2 หมู่ที่ 4, 6 , 7 , 8, 9 และ 11)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเปิดโรงเรียน​ผู้สูงอายุ​ ในโครงการ​ส่งเสริม​พัฒนา​ศักยภาพ​ดูแล​ผู้สูงอายุ ประจำปี​งบ ​2566​ ครั้ง​ที่ 1 โซน​ 2 : หมู่ที่ 4, 6 , 7 , 8, 9 และ 11

โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ และได้ดำเนิน “กิจกรรมพัฒนาทางกายภาพ” ด้านโภชนาการด้านอาหารและสารอาหารที่เหมาะสมแก่ผู้สูงวัย ได้รับความรู้จากวิทยากรโรงพยาบาลจุน ณ. วัดกู่ผางลาง​ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1 โซน 1 : หมู่ 1, 2 ,3 ,5,10 ,12)

ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย ไชยมงคล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี นายวุฒิชัย ไข่แก้ว รองปลัดเทศบาล สมาชิกวุฒิสภาตำบลห้วยข้าวก่ำ

และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ มีรายละเอียดดังนี้ เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2566 ครั้งที่ 1 โซน : หมู่. 1, 2,3 ,5,10 ,12

โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ และได้ดำเนิน “กิจกรรมพัฒาทางกายภาพ” ด้านโภชนาการด้านอาหารและสารอาหารที่เหมาะสมแก่ผู้สูงวัย ได้รับความรู้

จากวิทยากรโรงพยาบาลจุน ณ.วัดสันปาสัก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ลงพื้นที่มอบกระเบื้องให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำ
มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล
ลงพื้นที่มอบกระเบื้องให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน