ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566

FilePlan_09032566