ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านก้าวนคร (สายบ้านนางบัวนิล ต่อสู้) ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

mu11-08-12-2565