ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านห้วยข้าวก่ำ(สายบ้านนางหทัยภรณ์ อุดก่ำ) ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

mu4-01-12-2565