งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 (การประกวดนางนพมาศ)

ประมวลภาพ “การประกวดนางนพมาศ (ธิดานกยูง)” งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี พ.ศ.2566

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566