โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (ครั้ง​ที่ 3 โซน​ 2 : หมู่ที่ 4, 6 , 7 , 8, 9 และ 11)

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่​ 8.30 น.- 16:30 น. นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรี ตำบลห้วยข้าวก่ำ และ​เจ้าหน้าที่​กองสาธารณสุข​ฯ​ ร่วมมือร่วมใจ​กับ​คณะผู้บริหารเทศบาล/สมาชิก​สภา​เทศบาลตำบล​ห้วยข้าวก่ำ​/กำนัน​/ผู้ใหญ่บ้าน​ เข้าร่วมเปิดโรงเรียน​ผู้สูงอายุ​ ในโครงการ​ส่งเสริม​พัฒนา​ศักยภาพ​ดูแล​ผู้สูงอายุ ประจำปี​งบ​ประมาณ พ.ศ. 2566​ ครั้ง​ที่ 3 โซนที่ 2 หม​ู่​ที่ 4,6,7,8,9,11

โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ และได้ดำเนินกิจกรรส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยมีท่านวิทยากร อาจารย์ประเสริฐ มหามิตร สอน และ workshop การทำตุง (ล้านนา หรือธง) ณ วัดกู่ผางลาง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา