โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 3 โซน 1 : หมู่ 1, 2 ,3 ,5,10 ,12)

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่​ 8.30 น.- 16:30 น. นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรี ตำบลห้วยข้าวก่ำ และ​เจ้าหน้าที่​กองสาธารณสุข​ฯ​ ร่วมมือร่วมใจ​กับ​คณะผู้บริหารเทศบาล/สมาชิก​สภา​เทศบาลตำบล​ห้วยข้าวก่ำ​/กำนัน​/ผู้ใหญ่บ้าน​ เข้าร่วมเปิดโรงเรียน​ผู้สูงอายุ​ ในโครงการ​ส่งเสริม​พัฒนา​ศักยภาพ​ดูแล​ผู้สูงอายุ ประจำปี​งบ​ประมาณ พ.ศ. 2566​ ครั้ง​ที่ 3 ณ วัดสันป่าสัก​ หม​ู่​ 1,2,3,5,10,12

โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ และได้ดำเนินกิจกรรส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยมีท่านวิทยากร อาจารย์ประเสริฐ มหามิตร สอน และ workshop การทำตุง (ล้านนา หรือธง)