โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (ครั้ง​ที่ 2 โซน​ 2 : หมู่ที่ 4, 6 , 7 , 8, 9 และ 11)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเปิดโรงเรียน​ผู้สูงอายุ​ ในโครงการ​ส่งเสริม​พัฒนา​ศักยภาพ​ดูแล​ผู้สูงอายุ ประจำปี​งบ ​2566​ ครั้ง​ที่ 2 โซน​ 2 : หมู่ที่ 4, 6 , 7 , 8, 9 และ 11

โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ และได้ดำเนิน กิจกรรมพัฒนาทางจิตใจ” จาก พระมหาจิตรการก์ อภิปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสถาน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ณ. วัดกู่ผางลาง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา