กิจกรรมธรรมยาตรา รักษาศีล 5 “58 ปี อำเภอจุน” เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำ พร้อมด้วยนายศุภชัย ไชยมงคล รองนายกฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เข้าร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา รักษาศีล 5 “58 ปี อำเภอจุน” เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2566 ณ ประตูเมืองเวียงลอ