ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

  1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำปหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองช่าง จำนวน 2 อัตรา
  4. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา
  5. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานตกแต่งสวน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา
img003