โครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 24 เมษายน 2566 นายกมล สุวรรณมาศ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรมประกอบด้วย

1.พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม

2.พิธีทางศาสนา

* พระสงฆ์ 5 รูป สวดเจริญพระะพุทธมนต์

* ถวายเพลแด่พระสงฆ์

3.การอบรมให้ความรู้ บรรยายโดยรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง และกองสาธารณะสุขฯ เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ