นายกมล  สุวรรณมาศ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำ
คำขวัญของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
“ดินแดนข้าวก่ำงาม ลือนามพระธาตุสามกู่ ไหว้สาเจ้าปู่ฮักคำเขียว
ยึดเหนี่ยวเศรษฐกิจพอเพียงงามลือเลื่องนกยูงไทย”

จดหมายข่าว

แบนเนอร์ลิงค์

หนังสือราชการ สถ.