นายกมล  สุวรรณมาศ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำ

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

“ห้วยข้าวก่ำ เมืองอนุรักษ์นกยูงไทย

ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาสู่เมืองน่าอยู่” 

คำขวัญของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
“ดินแดนข้าวก่ำงาม ลือนามพระธาตุสามกู่ ไหว้สาเจ้าปู่ฮักคำเขียว
ยึดเหนี่ยวเศรษฐกิจพอเพียงงามลือเลื่องนกยูงไทย”

จดหมายข่าว

แบนเนอร์ลิงค์

หนังสือราชการ สถ.

หน่วยงานต่างๆ